Comunicat de presă – Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba

COMUNICAT DE PRESA SĂPTĂMÂNAL PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ ŞI AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ, ÎN PERIOADA 15 – 20.06.2020

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

Începând cu data de 15.06. a.c. la nivelul judeţului Alba a fost declanşată Campania naţională privind verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile legale referitoare la suspendarea si executarea contractelor individuale de munca, campanie care se va derula până la data de 17.07.2020.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 15 – 20.06.2020, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 44

Număr de salariaţi ai angajatorilor controlaţi: 1.904

Din care:

– femei : 480

– tineri : 1

Număr deficienţe constatate: 58

Număr persoane depistate cu “muncă nedeclarată”: 4 pers.

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 9 din care 1 pentru munca nedeclarată;

Din care :
– 3 amenzi în valoare totală de 87.000 lei, din care 1 amenda de 80.000 lei pentru munca nedeclarată;

– 6 avertismente;

Principalele deficienţe stabilite în controale :

– primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisa a contractelor individuale de muncă ;

– neplata orelor suplimentare şi neacordarea concediilor legale de odihna, anuale;

– neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;

– neacordarea repausului săptămânal şi a sporului aferent;

– neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat ;

– contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 32

Număr deficienţe constatate: 93

Număr de măsuri dispuse : 93

Angajatori sancţionaţi: 15

Nr. sancţiuni aplicate: 19

Din care :

– 17 avertismente;

– 2 amenzi în cuantum de 9.000 lei.

Nr.opriri : 1.

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

Principalele deficienţe stabilite în controale :

– Lipsa fişelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor.

– Lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate.

– Lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

– Organizarea necorespunzătoare a activităţii la nivelul unităţilor, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

– Lipsa instrucţiunilor proprii de securitate a muncii pentru activităţile desfăşurate.

– Desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic a lucrătorilor.

p.INSPECTOR ŞEF,

jr. Calman Gabor Zsolt


Urmareste CriticNational.ro pe FACEBOOK.COM

Distribuie articolele noastre si intra in comunitate. Daca ai un comunicat sau o stire, trimite-o acum pe [email protected]

loading...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top