Comunicat de presă – Fundaţia Terre des hommes Romania

Copiii străini din România nu au cu adevărat acces la educaţie

BUCUREŞTI, 13 octombrie 2020. Fundaţia Terre des hommes România lansează un semnal de alarmă privind accesul copiilor străini la educaţie şi modul în care acest drept fundamental le este respectat.

Cel puţin 10.000 de copii şi tineri sosiţi în România intră adesea într-un fel de vid educaţional, care îi face să rateze etape şi le refuză şansa la o profesie. Iar aceasta în condiţiile în care vin aici pentru siguranţă şi o viaţă mai bună.

Chiar şi în vremuri normale (neafectate de pandemie), copiii străini din România au mari probleme în a-şi începe sau continua educaţia aici, deoarece :

– Nu au suficient sprijin în a învăţa limba română

– Nu sunt asistaţi suficient în recunoaşterea studiilor efectuate în ţara de origine şi recuperarea decalajelor

– Nu pot susţine examene pentru reconstituirea foii matricole

– La început, când sunt doar “audienţi” la cursuri, ei nu au acces la manuale, rechizite, burse, programe de tipul “Laptele si cornul”.

– Sunt înscrişi la şcoală în clase inferioare vârstei lor (chiar şi cu 4 ani şcolari mai puţin) sau la programul “A doua şansă” (destinat, de fapt, adulţilor)

Legea Educaţiei Naţionale prevede însă că statul garantează tuturor minorilor străini (imigranţi, refugiaţi sau persoane cu protecţie subsidiară ) drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi universitar, precum şi de învăţare pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare.

Aceste drepturi trebuie respectate, iar în acest sens Fundaţia Terre des hommes lansează o acţiune de advocacy şi un videocast, pentru a aduce în atenţia publicului, dar şi a autorităţilor, vocea copiilor imigranţi şi dificultăţile majore care fac imposibilă educaţia lor în România. Videocastul a fost realizat alături de câţiva copii imigranţi şi de voluntari români, care au intrat în dialog şi şi-au mărturisit unii altora experienţele (bune sau triste) şi visurile.

Un extras: “Am mers la şcoală şi nu înţelegeam nimic. Profesorii mi-au spus să citesc ceva în română (cu voce tare), dar am spus că nu pot. Iar profesoara a zis . Eu nu am înţeles atunci nimic, că nu ştiam româneşte, doar am zâmbit”.

Videocast în lb. română

Videocast în lb. engleză

La finalul anului 2019 erau 15.794 de tineri (sub 19 ani) veniţi din alte ţări cu drept de şedere în România, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări * (cu 6.300 mai mulţi faţă de 2015). O parte (cei majori) vin pentru studii, dar estimăm că cel puţin 10.000 dintre aceşti minori ajung în România pentru o viaţă mai sigură sau pentru a evita situaţii care le pun viaţa în pericol acasă -în cazul refugiaţilor. În plus, ei au adesea deja probleme psiho-sociale, fiindcă s-au confruntat cu diferite tipuri de violenţă direct sau indirect, în ţara proprie, uneori chiar în familie.

În aceste condiţii educaţia este esenţială pentru ca parcursul vieţii lor să poată deveni unul pozitiv.

Preocupările Fundaţiei Terre des hommes se îndreaptă în special către copiii şi tinerii proveniţi din state non-Europene, solicitanţi de azil sau beneficiari ai unei forme de protecţie internaţională. Pentru a ajuta aceşti copii, Fundaţia Terre des hommes, care desfăşoară, printre altele, proiecte de ajutorare a copiilor afectaţi de migraţie, are o serie de recomandări pe care le-a trimis recent conducerii Guvernului, Ministerului Educatiei, Comisiei de Educaţie a
Preşedinţiei, sindicatelor din Educaţie, Coaliţiei pentru Drepturile Migranţilor. Iată doar câteva dintre ele :

– adoptarea Programului naţional de educaţie a imigranţilor, refugiaţilor, solicitanţilor de azil şi apatrizilor, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca ansamblu organizat de activităţi şi servicii instituite prin lege si finanţat de la bugetul de stat.

– Organizarea unui an pregătitor în sistemul de învăţământ preuniversitar, pentru învăţarea limbii române şi dobândirea unor cunoştinţe specifice

– Înscrierea copiilor şi tinerilor audienţi în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) pentru ca aceştia să aibă acces la manuale, rechizite, burse sociale, programe de tipul “Laptele şi cornul”

Lista completă a recomandărilor Fundaţiei Terre des hommes pentru instituţiile responsabile în domeniul integrării imigranţilor şi refugiaţilor poate fi găsită la acest link .

Această acţiune de advocacy are loc în cadrul proiectului “Mentoring for the Integration of children affected by migration” (MINT), co-finanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

* Cifrele au fost furnizate pentru Fundaţia Terre des hommes de către Inspectoratul General pentru Imigrări, deoarece Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu colectează şi nu publică niciun fel de date statistice cu privire la accesul minorilor străini, solicitanţi de azil şi beneficiari ai protecţiei internaţionale în sistemul public de educaţie şi nici date cu privire la participarea şcolară a acestora.

Glosar

– în documentul de advocacy a fost folosit termenul de migrant, care nu este un termen uzual în română, însă a fost folosit pentru a include include solicitanţii de azil, beneficiarii de protecţie internaţională, străinii (resortisanţii din ţări terţe), apatrizii. Migrant se referă la persoana care se îndepărtează de locul său de reşedinţă obişnuită, temporar sau permanent, pentru o varietate de motive.

– refugiaţii şi persoanele cu protecţie subsidiară (o formă de azil, dar cu mai puţine drepturi decât au copiii refugiaţi) au aceleaşi drepturi că românii. Sunt denumiţi generic persoane cu protecţie internaţională

– copiii resortisanţilor din ţări terţe (căsătoriţi cu un cetăţean român, veniţi pentru reîntregirea familiei, în scop de studii, în scop de muncă şi altele) au drepturi specifice şi sunt uneori foarte vulnerabili.

Despre Terre des hommes Romania

Fundaţia Terre des hommes Romania, delegaţia română a celei mai importante organizaţii elveţiene de protecţie a copiilor, derulează în prezent câteva proiecte în sprijinul copiilor migranţi, cu finanţare europeană: Mentoring for integration of Children Affected by Migration, BRIDGE, ICAMnet, Mişto Avilean.

Tdh face parte din Coaliţia pentru Drepturile Migranţilor şi Refugiaţilor şi colaborează cu Inspectoratul General pentru Imigrări şi cu alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul migraţiei. Terre des hommes este activă în România din 1992 şi desfăşoară proiecte exclusiv în sprijinul copiilor vulnerabili din diferite categorii.

Contact

– Rodica Novac, Project Manager al proiectului Fundaţiei Terre des hommes “Mentoring for the Integration of children affected by migration”
Tel 0722 327 262, Email [email protected]

– Iulia Stancu, Communication Officer, Fundaţia Terre des hommes RomaniaTel. 0724 115 007, Email [email protected]


Urmareste CriticNational.ro pe FACEBOOK.COM

Distribuie articolele noastre si intra in comunitate. Daca ai un comunicat sau o stire, trimite-o acum pe [email protected]

loading...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top