Critic National
critic national stiri 24/7

Comunicat de presă – Universitatea Titu Maiorescu

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – O UNIVERSITATE DE ELITĂ ÎN SPAŢIUL CUNOAŞTERII

Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti si-a deschis porţile pentru noul an universitar 2020-2021. Ceremonia de deschidere a avut loc în data de 1 octombrie, în Aula Magna, cu o prezenţă restrânsă formată din conducerea Universităţii si a facultăţilor si din studenţii de anul I admisi primii la programele de studii. Organizată în format hibrid, manifestarea a fost transmisă live pe site-ul universităţii (www.utm.ro), astfel încât a fost accesibilă si celorlalţi studenţi, cadrelor didactice, întregii comunităţi universitare si tuturor celor interesaţi. Festivitatea de deschidere s-a desfăsurat cu respectarea strictă a măsurilor de distanţare, protecţie si igienă impuse de pandemia COVID-19.

Prezidiul evenimentului a fost compus din: prof. univ. dr. Iosif Urs, presedintele Universităţii Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Daniel Cochior, rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, presedintele Senatului, prof. univ. dr. Horaţiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii si profesor titular al Universităţii. Presedintele Iosif Urs a subliniat că deschiderea noului an universitar are loc într-un an de o importanţă specială, 2020, când Universitatea Titu Maiorescu, fondată în 1990, împlineste 30 de ani de existenţă. Universitatea a parcurs un drum lung al construcţiei si devenirii de-a lungul acestei istorii, proces care a culminat cu realitatea instituţională de azi si statutul actual al Universităţii. În prezent, Universitatea Titu Maiorescu se situează între cele mai bune universităţi ale României, fiind o instituţie de învăţământ superior emblematică, recunoscută si respectată în ţară si peste hotare. În context, profesorul Urs a adus un omagiu fondatorilor Universităţii, un cuvânt special de evocare si mulţumire având pentru primul ei rector, profesorul Avram Filipas.

Rectorul Daniel Cochior a apreciat că Universitatea Titu Maiorescu este una dintre instituţiile de învăţământ superior românesc de prestigiu, care promovează excelenţa în educaţie, rigoarea în cercetare si inovare, dezvoltând programe de studii în 13 domenii stiinţifice. Calificativul Grad de încredere ridicat acordat de ARACIS atestă performanţa educaţională si academică a Universităţii. Cu trei scoli doctorale (drept, medicină si medicină dentară), Universitatea Titu Maiorescu se situează printre primele universităţi private din România. Rectorul a vorbit de particularitatea multidisciplinară care dă specificitatea Universităţii Titu Maiorescu prin cele cinci programe de studii din domeniul sănătate (domeniile de licenţă: medicină, medicină dentară, asistenţă medicală generală, farmacie, cărora li se adaugă domeniul extins al sănătăţii), prin programele de studii din domeniile de licenţă: psihologie, drept, informatică, stiinţe economice, relaţii internaţionale, stiinţele comunicării si stiinţe ale educaţiei, care răspund necesităţilor economico-sociale si dinamicii pieţei muncii. O performanţă recentă a Universităţii Titu Maiorescu o constituie faptul că Universitatea are în coordonare, din anul universitar 2019 – 2020, programe postuniversitare de pregătire prin rezidenţiat. Evaluată după criterii de performanţă academică si administrativă, Universitatea Titu Maiorescu se situează în topul universităţilor ale căror dinamică de dezvoltare si poziţionare în mediul universitar românesc si european sunt în crestere.

Un moment special al evenimentului l-a constituit sesiunea de mesaje video transmise Universităţii Titu Maiorescu de o serie de personalităţi din străinătate si din ţară cu prilejul deschiderii noului an academic. Medicul Herman Bercovici, originar din România, o mare personalitate a lumii medicale, Doctor Honoris Causa al Universităţii Titu Maiorescu, consul onorific al României în Israel, a transmis din Ţara Sfântă un mesaj călduros Universităţii si comunităţii academice maioresciene, în care a afirmat: “Universitatea Titu Maiorescu este astăzi o universitate importantă a României, dedicată educaţiei si cercetării, care se pune în slujba progresului si a dezvoltării în Societatea Cunoasterii.” Dorin Comaniciu, Senior Vice-president pentru inteligenţă artificială si inovare digitală în cadrul Siemens Medical în SUA, Doctor Honoris Causa al Universităţii, a transmis din New Jersey un mesaj în care a subliniat importanţa educaţiei si a cercetării cu implicarea noilor tehnologii în actualul cadru al evoluţiilor tehnologice. Spiritul inovativ, actul inovării joacă în acest proces un rol esenţial, într-o lume care tinde să delimiteze două categorii umane distincte: inovatori si consumatori. Recomandarea invitatului către studenţi a fost ca, prin studiu, cercetare si inteligenţă, să-si propună să se integreze în prima categorie. Presedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a declarat că Universitatea Titu Maiorescu este o universitate de valoare a ţării, care s-a edificat de-a lungul celor trei decenii punând accentul pe valoarea corpului profesoral, pe calitatea educaţiei si a cercetării stiinţifice. Domnia sa a apreciat, în context, importanţa educaţiei în construirea personalităţii umane, a elitelor si a civilizaţiei. În mesajul transmis, a vorbit si de excelenta colaborare dintre Academia Oamenilor de Ştiinţă din România si Universitatea Titu Maiorescu, în acest context făcând trimitere si la Gen. prof. univ. dr. Vasile Cândea, medic ilustru, pionier al chirurgiei cardio-vasculare, fondator al renăscutei Academii a Oamenilor de Ştiinţă în 1990 si prorector al Universităţii Titu Maiorescu în anii postdecembristi.

Secretarul de stat Horaţiu Moldovan a vorbit despre Universitatea Titu Maiorescu ca despre o universitate prestigioasă, recunoscută pentru nivelul ridicat al studiilor universitare, pentru profesorii de marcă, personalităţi care se bucură de o înaltă apreciere. Studenţilor de la medicină le-a recomandat ca, în centrul activităţii lor, să situeze pasiunea pentru domeniul ales, dragostea pentru profesie si pentru semeni. Indiferent de modalităţile de predare în noul an universitar, în cadrul generat de pandemie, scopul procesului educaţional trebuie să rămână atingerea celor mai înalte standarde academice. Profesorul Moldovan a mai subliniat că prioritare pentru studenţi trebuie să fie preocuparea pentru cunoastere, tratarea cu responsabilitate a situaţiilor dificile, interesul si pasiunea în abordarea domeniilor alese.

Presedintele Senatului Universităţii, prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, a definit Universitatea Titu Maiorescu ca pe o universitate de elită, apreciind că această situare se datorează, în mod substanţial, guvernanţei corporatiste de elită. Actul guvernării eficiente la nivelul Universităţii se realizează prin colaborarea autorităţii executive (Consiliu de Administraţie, Presedinte, Rector) cu autoritatea legislativă (Senatul). Prin structura Senatului, care cuprinde cadre didactice si reprezentanţi ai studenţilor, si prin colaborarea autorităţilor, se manifestă în practică autonomia universitară si democraţia academică. În cursul manifestării, au luat, de asemenea, cuvântul: conf. univ. dr. Ioana Mânea, prorector, prof. univ. dr. Titi Paraschiv, prorector, prof. univ. dr. Smaranda Angheni, vicepresedinte al Consiliului de Administraţie, prof. univ. dr. Dumitru Gheorghiu, prorector, si prof. univ. dr. Valentin Pau, vicepresedinte C.A., care au abordat aspecte esenţiale din cadrul procesului educaţional si al activităţii de cercetare stiinţifică, s-au focalizat pe elemente definitorii ale identităţii instituţionale a Universităţii într-o privire diacronică, au reliefat priorităţi si obiective în perspectiva imediată a noului an universitar.

Conclusiv, în Mesajul la Deschiderea noului an universitar, presedintele Universităţii Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Iosif Urs, s-a adresat în special studenţilor, subliniind rolul educaţiei si al Universităţii în procesul de evoluţie si dezvoltare: “Spunem BUN VENIT studenţilor care păsesc pentru prima dată în Universitate si celor care se întorc spre a-si continua studiile, lor si tuturor membrilor comunităţii universitare si-i asigurăm pe toţi că se află într-o Universitate de elită, unde îsi pot realiza potenţialul, unde se pot dezvolta si evolua către atingerea ţelurilor propuse. Sensul existenţei noastre, ca instituţie, asumat prin misiunea academică, este de a-i ajuta în acest drum, de a le fi alături, de a-i sprijini si încuraja, ca profesori, mentori si prieteni. Astăzi, când omenirea trece prin provocări nemaiîntâlnite, avem, mai mult decât oricând, convingerea că educaţia si cunoasterea rămân cel mai puternic suport al spiritului, mijlocul redutabil al luptei noastre cu necunoscutul si cu orice ameninţare, calea către salvarea de sine si către progres. Iar Universitatea, ca instituţie a educaţiei si cercetării, joacă în acest proces un rol fundamental. Gaudeamus igitur!”

Biroul de Presă, Comunicare si Imagine al Universităţii Titu Maiorescu


Urmareste CriticNational.ro pe FACEBOOK.COM

Distribuie articolele noastre si intra in comunitate. Daca ai un comunicat sau o stire, trimite-o acum pe [email protected]

loading...

Adauga raspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.
Comunicate de presa

Revista Presei

Anunturi